Korzyści

Zredukuj awarie nawet o 50%

  • Redukuj awarie i skracaj postoje  dzięki pracom prewencyjnym
  • Zwiększ wykorzystanie majątku i lepiej organizuj prace techników dzięki hierarchicznemu rejestrowi zasobów i lokalizacji oraz planowaniu
  • Dokonuj zmian w oparciu o analizy i wnioski dzięki gromadzeniu danych o naprawach i kosztach

Wsparcie dla działów technicznych

Utrzymanie ruchu, produkcja

System Maximo Express wspiera zwłaszcza:

  • Inżynierów Utrzymania Ruchu w redukcji liczby awarii i skracaniu przestojów, poprawy wskaźników wydajności i OEE
  • Inżynierów Utrzymania Ruchu w skuteczniejszym zarządzaniu majątkiem technicznym i osobowym (zarządzanie prewencyjne)
  • Menadżerów w lepszej kontroli prac, prowadzeniu analiz i raportów
  • Dyrektorów Zakładów w optymalizacji kosztów i uzyskaniem szybkiego zwrotu z inwestycji w system

Maximo Express zawiera gotowy zestaw aplikacji umożliwiający pracę dla takich stanowisk jak m.in. Kierownik, Dyspozytor, Planista, Mistrz, Diagnosta, Magazynier, Logistyk i Pracownik.

Ponad 25 lat implementacji rozwiązań IT w Polsce i na świecie

Nasz zespół

AIUT to nie tylko IT. To ogromna wiedza i doświadczenie płynące z projektów automatyki, robotyki i telemetrii (sprawdź na aiut.com) .Implementacją rozwiązań IT zajmuje się dział ponad 30 specjalistów IT stale podnoszący swoje kwalifikacje co gwarantuje sukces twojego przedsięwzięcia.

+ 25
Ponad 25 lat doświadczenia
+ 30
Ponad 30 specjalistów
+ 50
Ponad 50 certyfikatów IBM
+ 1000
Wdrożenie ponad 1000 projektów